Kontakt

Akademie múzických umění v Praze – Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace
MAPA Survival, o.p.s.
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, o. s.

Hlavní rozhodčí a stavitel tratí Martin Týml, tel.: +420 776 320 987, mtyml@seznam.cz

MAPA Survival o.p.s.

Martin Pádivý, hlavní pořadatel
martin.padivy7@gmail.com
+420 777 60 25 30

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.

Alena Jančíková, ředitelka
jancikova@czepa.cz
+420 608 124 252
www.czepa.cz

PR a produkce / MAPA Survival o.p.s.

Martin Týml, hlavní koordinátor
MTyml@seznam.cz
+420 776 320 987

Grafika

Matěj Jakoubek
matejjak@gmail.com
+420 774 615 387