Poděkování

Deset dní už uplynulo od letošního ročníku našeho závodu. Čas utíká stejně rychle jako voda, která byla hlavním tématem survivalu a které jsme si nakonec užili až dost. A věřím tomu, že čas stejně jako voda s sebou umí odnést to špatné nebo méně podařené, takže nám nakonec zůstanou jen pozitivní vzpomínky a dojmy. 

Nicméně nepíšu dnes proto, abych hodnotil právě skončený závod - hodnocení nechám na každém z vás - ale rád bych tímto poděkoval všem, kdo se podíleli na tom, že i letos jsme se mohli všichni sejít v Poněšicích a prožít parádní víkend.
V první řadě děkuji všem pořadatelům za jejich nasazení, skvěle odvedenou práci, dobrou náladu a každoroční víru v mé organizační schopnosti, které bych rozhodně nepřeceňoval. Nejde jen o tu výslednou dřinu od čtvrtka do neděle, ale také o celoroční podporu a nadšení pro závod. Zkrátka vím, že na to nejsem sám.

Poděkování patří samozřejmě i sponzorům a partnerům. Je krásné, že jsou to už tolik let stále ti samí lidé. Bez jistoty jejich pomoci by se tento závod nemohl uskutečnit.

A nakonec veliký dík i závodníkům za jejich účast, za vytvoření milé atmosféry, za ohleduplnost k ostatním a shovívavost ke všem chybám a nedostatkům.

Myslím, že jsme dohromady dobrý tým, máme na čem stavět a můžeme se už teď těšit na příští rok. Neoficiálně a předběžně si zatrhněte v kalendáři termín 11.-13.6. 2021

 

Přeji všem krásné léto!

Martin

2020-06-23